เลี่ยงอาหารทอดด้วย เตา smeg

การกินอาหารเพื่อสุขภาพเลี่ยงอาหารทอดด้วย เตา smeg

เตา smeg

คนเราจะมีสุขภาพดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัย ซึ่งส่วนมากอยู่ใต้การควบคุมด้วยตัวเอง นอกเหนือจากการควบคุมนั้นมีน้อยเช่น กรรมพันธุ์ ดังนั้นถ้าเราสามารถควบคุมปัจจัยต่างๆได้เช่น ใช้ชีวิตอย่างถูกต้อง ออกกำลังกายเป็นประจำ ทานอาหารให้ครบ5หมู่ ครอบครัวมีความสงบสุขมีสุขภาพจิตที่ดี และการเอาใจใส่เรื่องโภชนาการ หลีกเลี่ยงทานอาหารทอดด้วยการอบจาก เตา smeg มาดูกันว่าบริโภคอาหารอย่างไรให้มีสุขภาพที่ดี

ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ทุกวัน หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารซ้ำๆ ควรรับประทานอาหารแบบหลากหลาย ให้ได้สารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ในปริมาณที่พอเหมาะทุกๆวัน

เตา smeg
รับประทานอาหารที่ปรุงสุขและสะอาดปลอดภัย เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารพิษที่มากับอาหาร ที่ส่งผลไม่ดีต่อร่างกายของผู้บริโภค อาหารที่ปนเปื้อนมีหลายสาเหตุ เล่น จากเชื้อโรค พยาธิ สารเคมีเป็นพิษ โลหะที่เป็นอันตราย ในที่นี้อาจเกิดจากการผลิต จำหน่ายไม่สะอาดถูกตามหลักสุขลักษณะ หรือสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น ตามแผงลอย ใช้เครื่องปรุงที่ไม่ได้มาตรฐาน การใช้สารเคมีในการประกอบอาหาร ใช้สารเคมีกำจัดศัตรพืชมาก เป็นต้น วิธีการเลือกทานอาหารที่สะอาด ไม่มีสารปนเปื้อน ควรเลือกกินอาหารที่ สะอาดและสดใหม่ ที่มาของอาหารมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ก่อนที่จะนำไปประกอบอาหาร มีเครื่องหมายรับรอง มีรสและกลิ่มเป็นไปตามธรรมชาติ เมื่อเลือกวัตถุดิบได้แล้วควรนำมาล้างทำความสะอาดก่อนนำไปทำอาหาร ใช้ภาชนะที่สะอาดล้างและเก็บตามสุขลักษณะ และควรใช้อุปกรณ์หยิบจับอาหาร แทนการใช้มือ
ทานไขมันในปริมาณที่พอเหมาะ เพื่อที่จะได้ไม่มีไขมันสะสมในร่างกายมากเกินไป
ทานอาหารที่มีใยอาหาร ช่วยในระบบขับถ่าย ลดไขมันที่มีในเลือด ควรทานใยอาหารอย่างสม่ำเสมอ ถ้าหากเราถ่ายปกติในทุกๆวัน จะสามารถช่วยป้องกันโรคได้หลายชนิด
ระวังการทานอาหารที่ก่อมะเร็ง เช่น อาหารที่ย่าง เผา หรือทอด จนไหม้เกรียม
ลดการทานอาหารรสจัด เช่น หวานเกินไป เปรี้ยวมากเกินไป เผ็ดมากเกินไป เพราะมันจะทำให้เยื่อบุทางเดินอาหารนั้นเกิดการระคายเคืองได้ และเป็นสาเหตุของการเกิดโรคด้วยเช่น หวานมากไปก็อ้วน เค็มมากไปก็โรคไต เป็นต้น

เตา smeg

การทานอาหารเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทุกคนควรเอาใจใส่ เพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง หากใครที่ต้องการเลี่ยงการทานอาหารทอด ปิ้ง ย่าง ลองเปลี่ยนมาเป็นการอบด้วย เตา smeg อาหารอาจจะอร่อยกว่าการทานของทอด หรือปิ้งย่างก็ได้ หากใครสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่