เครื่องแช่เยือกแข็ง

เครื่องแช่เยือกแข็ง
เครื่องแช่เยือกแข็ง เป็นเครื่องลดอุณหภูมิอาหารอย่างรวดเร็ว ด้วยการลดอุณหภูมิของอาหารให้ต่ำกว่า -18 องศาเซลเซียส โดยน้ำในอาหารจะเปลี่ยนสถานะเป็นน้ำแข็ง ซึ่งเป็นกรรมวิธีการถนอมอาหารที่คงความสด และรักษาคุณภาพอาหารได้ดีกว่าการถนอมอาหารด้วยวิธีอื่นๆ และใช้ได้ดีกับอาหารทุกชนิด เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ รวมไปถึงลูกกวาด เบอเกอรี่ ไอศกรีม หรืออาหารที่ผ่านการปรุงสุก เพื่อเป็นอาหารพร้อมรับประทาน เช่น ติ่มซำ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป โดยการแช่เยือกแข็งสามารถใช้ร่วมกับกรรมวิธีการแปรรูปอาหารวิธีอื่น เช่น การพาสเจอร์ไรซ์ การทำให้เข้มข้น การฉายรังสี หรือการหมัก เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาอาหารให้ยาวนานขึ้น การแช่เยือกแข็ง ไม่ได้เป็นกรรมวิธีที่มุ่งทำลายจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสียหรือมุ่งทำลายจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค แต่เป็นการรักษาคุณภาพ และป้องกันการเพิ่มจำนวนของจุลินทรีย์ตลอดจน ป้องกันการเกิดผลึกใหม่ของน้ำแข็ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเสื่อมคุณภาพ2015-08-28_10-20-27_photo-1

Blast chiller คือ เป็นการลดอุณภูมิอย่างรวดเร็วบวกจาก  90°C   ถึง   3°C อาหารทุกชนิดที่ปลุกสุก จากนั้นอาหารจะค่อยเย็นลง ทำให้อาหารที่ปลุกสุกสูญเสียคุณภาพที่ดีที่สุด

Shock freezing คือ เป็นการลดอุณหภูมิจาก +90°C ถึง -18°C  Tecnomac ในโหมด Shock Freezing ลดอุณหภูมิที่แกนหลักของอาหารที่ปรุงสดใหม่ จาก + 95 องศาเซสเชียส ถึง – 18 องศาเซลเซียส ในเวลาน้อยกว่า 240 นาทีซึ่งจะทำให้โมเลกุลของน้ำในอาหารตกผลึกเป็นโมลกุลขนาดเล็ก กระจายทั่วชิ้นอาหาร ซึ่งมีผลต่อคุณภาพของอาหาร และยังสามารถเก็บใว้ใด้นาน

 

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจาก Blast Chiller – Tecnomac Reach in Easychill : E20-110 เครื่องแช่เยือกแข็ง

1) สามารถลดอุณหภูมิผลิตภัณฑ์ที่ร้อนกว่า  +90°C ได้ทันที

 2) ลดการสูญเสียน้ำหนัก (Weight Loss) จากการระเหยของน้ำในผลิตภัณฑ์ได้ 5 ถึง 10 เปอร์เซ็นต์

3) สามารถประหยัดพลังงานและต้นทุนการผลิต

4) รักษาคุณภาพ เนื้อสัมผัส รสชาติ  กลิ่น  และสี ให้คงเดิมเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่ปรุงสุกใหม่ๆ

5) ลดการเกิดและเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย

6) ได้ผลิตภัณฑ์ถูกสุขลักษณะ  ปลอดภัย  ตามมาตรฐาน

 7) ลดแรงงาน  และเวลาในการทำงาน

8) ลดการสูญเสียของวัตถุดิบ  หรือผลิตภัณฑ์ด้อยคุณภาพ   ที่ผ่านการแช่แข็งแบบช้า (Slow Freezing)

9) ใช้ได้กับอาหารทุกประเภท

1

Blast chilling และ Shock freezing คือวิธีที่ดีที่สุดในการยืดอายุเวลาของอาหาร เครื่องได้ถูกออกแบบให้พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และองค์กรในร้านอาหาร
เครื่องนั้นมีพลังสูง, ความหลากหลายและความน่าเชื่อถือที่มีประสิทธิภาพ