เครื่องบดเนื้อ

Untitled-2

ปัจจุบันการการผลิตเนื้อสัตว์ที่สัตว์ที่มีคุณภาพที่ดีนับเป็นสิ่งสำคัญต่ออุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากลักษณะการบริโภคและการเป็นอยู่ในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตการซื้ออาหารนิยมซื้อเพื่อเก็บไว้ประกอบอาหารภายหลัง จึงทำให้ต้องการเนื้อที่มีคุณภาพสูงเพื่อให้เก็บไว้ให้ได้นาน การนำเนื้อไปแปรรูปก็ต้องการเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อง่ายและสะดวกในการผลิต และควบคุมคุณภาพ  และเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพดีได้ มาตรฐาน

การแปรรูปเนื้อ ทำเป็นการทำให้เนื้อสดถูกแปรสภาพไปจากเดิมโดยอาจจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายๆวิธีรวมกัน เช่น การหมัก การสับ การบด การหั่น การสับละเอียด การใช้เครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส การบรรจุกระป๋อง การทำให้สุกและการแช่เข็งเป็นต้น ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์

  • ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีการลดขนาด (Non-comminuted products) หมายถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ที่โครงสร้างสุดท้ายยังคงรูปและมีโครงสร้างเหมือนเนื้อสด เช่น เบคอน แฮม เป็นต้น
  • ผลิตภัณฑ์ลดขนาด (Comminuted products) ขนาดชิ้นส่วนของเนื้อสัตว์ถูกลดลง ให้มีขนาดย่อยลงไปกว่าเดิม แล้วนำมารวมกันเป็นรูปร่างอีกแบบหนึ่ง แบ่งเป็น 2 ชนิดได้แก่
  1. กลุ่มบดหยาบ ถูกบดด้วยเครื่องบดธรรมดาทำให้เนื้อสัตว์ถูกลดขนาดลง แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจนถึงระเส้นใยกล้ามเนื้อ เช่น หมูยอ ไส้กรอกอีสาน เป็นต้น
  2. กลุ่มบดละเอียด ถูกบดและสับอย่างละเอียดจึงทำให้โครงสร้างในระดับเส้นใยกล้ามเนื้อละเอียดเนียนเป็นอิมัลชัน (emulsion) ทำให้โปรตีนไมโอซิน (myosin) ในเส้นใยกล้ามเนื้อ (myofibril) ถูกสกัดละลายออกมา เพื่อช่วยทำหน้าที่เป็นอิมัลซิไฟเออร์ (emulsifier) ช่วยหุ้มส่วนของไขมันที่ถูกสับเป็นหยดละเอียด กระจายตัว ในส่วนผสมที่เหลือโดยไม่แยกชั้นไขมัน ได้แก่ ไส้กรอก ลูกชิ้น หมูยอcb9da84e8a030602dc4f680c463d067f

เราจึงแนะนำเครื่องMINCER:เครื่องบดเนื้อ – Braher Mincers TM เพื่อเปลี่ยนเนื้อสดให้เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทานในลักษณะการแปรรูป ประกอบด้วยการถนอมอาหาร ซึ่งหมายถึงการเก็บรักษาอาหารด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อทำให้สภาพใกล้เคียงเนื้อสดได้มากที่สุด เหมาะสมกับการใช้งานแบบการใช้งานหนัก

ลักษณะของตัวเครื่อง
ตัวเครื่องทำจาก Stainless steel เบอร์ 18/8 กระแสไฟฟ้าส่งตรงจากมอเตอร์ไปยังใบมีด
ตัวถาดทำจาก stainless steelและทำงานด้วยระบบ ungerทั้งแบบ double and triple cut